Gij die aangeroepen wordt ( W. Vogel ) KP ( 391 )

uit het "kerk-zangboek"