Hunden sjunger för Manen ( Laci Boldeman ) DP KP ( 63 )