Licht dat ons aanstoot in de morgen (Oosterhuis - Oomen) KP -184