O Jesulein Süss ( J.S. Bach ) KP ( 416 )

alleen 1° strofe staat onder de muziek, andere 4 strofes niet