Verleih uns Frieden ( F. Mendelssohn ) KP ( 348 )

zie ook 348 bis