Zegening ( Willem Vogel ) KP ( 373 )

zegeningen/zaligheden/ite missa est