Annulatie Concert Crucifixion

This content has been archived. It may no longer be relevant

Door  de maatregelen die door de overheid genomen zijn om de impact van het Coronavirus onder controle te houden, zien wij ons genoodzaakt dit concert te annuleren.

Alle tickets zullen terugbetaald worden hetzij via overschrijving hetzij door de koorleden.

We hopen ten gepaste tijde dit concert alsnog te kunnen brengen.