John Stainer

This content has been archived. It may no longer be relevant

The Crucifixion is een Engelstalige passie van John Stainer. Het stuk is geschreven voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel. Stainer droeg het werk op aan zijn leerling en vriend W. Hodge, die dirigent was van een koor, bestaande uit 16 sopranen, 4 alten, 4 tenoren en 4 bassen.

De tekst van het werk, die het Bijbelse Lijdensverhaal op de voet volgt, zij het onderbroken met meditatieve en devote teksten, is samengesteld door de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson.

John Stainer werd in 1840 geboren in Londen. Al vroeg bleek zijn muzikaliteit. Toen hij in 1847 koorknaap werd aan de St Paul’s kathedraal was hij al een verdienstelijk klavierspeler. Hij studeerde bij de meest vooraanstaande Engelse leraren en vorderde zo snel dat hij reeds in 1857 benoemd werd als organist aan St Michael’s College te Tenbury. (Tot de huidige dag bestaat de traditie om deze orgelpost te geven aan zeer jeugdige organisten) Vier jaar later vertrok hij naar Magdalen College te Oxford, terwijl hij bezig was met een studie aan St Edmunds Hall. Na zijn examen werd hij in 1872 benoemd als organist van de St Paul’s kathedraal waar hij ooit als koorknaap begonnen was.

Zijn activiteiten voor vele instellingen op het gebied van zowel wereldlijke als geestelijke muziek waren veelomvattend. In 1888, het jaar waarin hij werd geridderd, noopte zijn slechte gezichtsvermogen hem, de functie als organist aan de St Paul op te geven. Een jaar later echter werd hij benoemd als professor in de muziek te Oxford. Zijn passie “The Crucifixion” schreef hij in 1887. Verder componeerde hij cantates, motetten, anthems en liederen. Samen met zijn zoon John en zijn dochter Cecie schreef hij studieboeken op het gebied van oude muziek. Stainer was een groot organist en een gevierd begeleider. Als een van de eersten maakte hij serieus werk van musicologisch onderzoek. John Stainer overleed in de lente van 1901 te Verona in Italië.

Terug naar glijder

Ticketten voor het concert