Vanwaar zijt Gij (H. Ooosterhuis) - 260

muziek "er is een roos ontsprongen"